Buôn Lậu 2019

 Thông tin cập nhật online về các vụ  buôn lậu qua biên giới cửa khẩu Móng Cái Lạng Sơn các mặt hàng cấm thuốc lá rượu bia ma túy, Buôn Lậu 2019, buôn lậu xăng dầu...

Tôi đi làm nữ cửu vạn hàng lậu

Tôi đi làm nữ cửu vạn hàng lậu

Vì miếng cơm manh áo, hàng trăm phụ nữ ngày đêm liều mạng vác hàng lậu qua đường mòn, lối tắt dọc biên giới tuồn về Việt Nam.