Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về vụ việc Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê; Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê trái luật, Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê trục lợi...

Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê là trái luật, tiền vào túi ai?

Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe biển xanh cho thuê là trái luật, tiền vào túi ai?

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, việc Bệnh viện Việt Đức sử dụng xe cấp cứu biển xanh cho thuê kinh doanh là trái với các quy định pháp luật, cần phải làm rõ tiền kinh doanh dịch vụ "vào túi ai"?