Nơi vua Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị trong Cách mạng tháng 8

Nơi vua Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị trong Cách mạng tháng 8

(Kiến Thức) - Trong không khí sục sôi của cuộc Cách mạng tháng 8 ở Huế, buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại đã diễn ra tại cửa Ngọ Môn vào ngày 30/8/1945. Cùng nhìn lại địa điểm lịch sử này trong những ngày tháng 8 hào hùng của dân tộc.

Phát hiện bất ngờ về các kim tự tháp ở Giza

Phát hiện bất ngờ về các kim tự tháp ở Giza

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ ở Ai Cập mới khai quật được hai công trình có niên đại khoảng 4.500 tuổi rất có khả năng liên quan đến việc xây dựng các kim tự tháp ở Giza.