Nhìn lại lịch sử hào hùng của Bệnh viện Bạch Mai

Nhìn lại lịch sử hào hùng của Bệnh viện Bạch Mai

(Kiến Thức) - Là bệnh viện lớn bậc nhất Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai ở tuyến đầu cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam, nhưng giờ ở tình cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cùng...