Độc nhất chùa “ve chai” Linh Phước: Tượng Quan Thế Âm được kết bằng 650.000 hoa bất tử

Độc nhất chùa “ve chai” Linh Phước: Tượng Quan Thế Âm được kết bằng 650.000 hoa bất tử

(Kiến Thức) - Nét độc đáo của chùa Linh Phước ở Đà Lạt là hầu hết các công trình đều được khảm các mảnh sành, sứ, vỏ chai nên còn được gọi là chùa "ve chai".  Trước sân chùa còn có Bảo đài Quan Thế Âm bồ tát. Tượng được kết bằng 650.000  hoa bất tử, cao 17m, nặng 3 tấn.