Sức mạnh Không quân Triều Tiên liệu có thể "bóp nghẹt" Hàn Quốc?

Sức mạnh Không quân Triều Tiên liệu có thể "bóp nghẹt" Hàn Quốc?

(Kiến Thức) - Trong suốt nhiều thập kỷ qua, sức mạnh thực sự của Không quân Triều Tiên luôn là một ẩn số, kể cả khi bị bao vây hay cấm vận lực lượng này vẫn được Bình Nhưỡng xây dựng và phát triển với quy mô không tưởng.