Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Qua kiểm tra thực tế việc cải tạo công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã có văn bản trình UBND tỉnh, đề xuất tạm ngừng mọi hoạt động...