Lan đột biến tiền tỷ biến thành "của nợ"

Lan đột biến tiền tỷ biến thành "của nợ"

Dịch bệnh COVID-19 hoành hành làm lan đột biến mất giá 7 - 8 lần, những người trót đổ tiền ra mua để nuôi mộng làm giàu giờ chỉ biết ngậm ngùi ngắm và lo trả nợ.