Thêm nhiều cá nhân và tổ chức bị xử phạt cuối năm Canh Tý

Thanh tra UBCKNN ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân và tổ chức trong những ngày cận kề cuối năm Canh Tý.

Ông Lê Thanh Tuấn bị phạt 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Cụ thể, ông Lê Thanh Tuấn đã mua 34.110 cổ phiếu của CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM) ngày 27/04/2020, trở thành cổ đông lớn và bán 5.000 cổ phiếu DHM ngày 28/04/2020, không còn là cổ đông lớn.
Nhưng đến ngày 08/7/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Lê Thanh Tuấn.
Ông Trần Quang Hiện bị phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng do 2 lỗi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và giao dịch không đúng khối lượng đăng ký.
Ông Trần Quang Hiện – Thành viên HĐQT của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) đã mua 20.000 cổ phiếu NTL vào ngày 23/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; bán 170.000 cổ phiếu NTL từ ngày 20/10/2020 đến ngày 28/10/2020 không đúng khối lượng đăng ký (đăng ký bán 150.000 cổ phiếu NTL từ ngày 19/10/2020 đến ngày 17/11/2020).
Them nhieu ca nhan va to chuc bi xu phat cuoi nam Canh Ty
 
Song song đó, UBCKNN xử phạt mỗi cá nhân 22.5 triệu đồng đối với ông Bùi Tấn Định và ông Hoàng Văn Vỹ do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Theo quyết định xử phạt, ông Bùi Tấn Định - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Định.
Ông Hoàng Văn Vỹ - Thành viên HĐQT CTCP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Vỹ.
Ngoài ra, CTCP Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.
Được biết, Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, 2018,
Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC quý 4 đã công bố so với BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên;
Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)