Tử Vi Tướng Số

Tử Vi Tướng Số theo ngày tháng năm sinh. Coi Tử Vi Tướng Số vận han phúc lộc năm 2016

Xem tướng bàn tay nên xem tay nào?

Xem tướng bàn tay nên xem tay nào?

Mọi người thường truyền tay nhau câu nói xem bói bàn tay "trai xem tay trái, gái xem tay phải". Vậy câu nói này có đúng không?