Trà ô long tea+ plus nguyên liệu Trung Quốc

Tin tức cập nhật về vụ việc trà ô long tea+ plus nguyên liệu Trung Quốc; những thông tin về sản phẩm trà ô long tea+plus; thị phần trà ô long tea+plus trên thị trường Việt Nam.