Điểm Chuẩn CĐ ĐH 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn các trường Đại học năm 2017 chính thức vào ngày 12/7. Mức 15,5 điểm là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017 không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2014

(Kiến Thức) - Kiến Thức giới thiệu điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Đại học Tây Nguyên năm 2014. Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2015 của trường khi có thông tin

Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem thông tin điểm chuẩn năm 2014 của Đại học Lâm nghiệp. Kiến Thức sẽ cập nhật điểm chuẩn 2015 của trường khi có thông tin.

Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem thông tin điểm chuẩn đại học 2014 của Đại học Phan Thiết. Kiến Thức sẽ cập nhật điểm chuẩn 2015 của trường khi có thông tin.