Quá mệt mỏi, Lầu Năm Góc cho F-35 về "hưu non"

Quá mệt mỏi, Lầu Năm Góc cho F-35 về "hưu non"

(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc dường như đã quá mệt mỏi với việc chi tiền và nâng cấp những chiếc F-35A, với họ chúng chỉ còn một con đường duy nhất là "nghỉ hưu" sớm,