Hà Nội: Chủ đầu tư chây ì là “trảm”

Từ tháng 9/2017, nếu chủ đầu tư các dự án không thể bàn giao sớm nghiệm thu quỹ bảo trì sẽ bị cưỡng chế thu hồi lại quỹ này.

Video: Hà Nội: Chủ đầu tư chây ì là “trảm”:
Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)