Đề thi thử THPT môn Toán trường Chuyên Võ Nguyên Giáp năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp gồm 10 câu, thang điểm chấm là 10.

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia môn Toán của trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và đáp án để thầy cô và các bạn HS tham khảo.
Đề thi gồm 10 câu, thời gian làm bài 180 phút.Thang điểm chấm là 10.
Dưới đây là nội dung đề thi môn Toán trên:
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT  Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-2
 
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-3
 
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-4
 
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-5
 
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-6
 
De thi thu THPT mon Toan Chuyen Vo Nguyen Giap nam 2015-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. 


>> xem thêm

Bình luận(0)