Video: Vợ chồng đừng bao giờ gọi "mày" xưng "tao"

Video: Vợ chồng đừng bao giờ gọi "mày" xưng "tao"

Xưng hô mày – tao mỗi khi cãi nhau sẽ biến thành thói quen, và cứ như vậy sẽ khiến vợ chồng trở nên coi thường nhau thực sự. Thể hiện sự tôn trọng nhau trong cách xưng hô chính là...