Tường tận binh lực Mỹ xung quanh Triều Tiên

Tường tận binh lực Mỹ xung quanh Triều Tiên

(Kiến Thức) - Washington tuyên bố đã hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng, và sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự. Vậy Mỹ có bao nhiêu quân để tiến đánh Triều Tiên?