Tường tận quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô

(Kiến Thức) - Video giúp bạn hiểu rõ về quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô từ năm 1908 đến năm 2016.

Video: Quá trình phát triển của mũ bảo hiểm mô tô:
Nguồn video: Donut Media.

Kiko Chan dựa hơi Kim Lý, Hồ Ngọc Hà để PR?

Đức Chính (theo Donut)

Bình luận(0)