Đặc công Việt Nam tấn công mục tiêu bằng súng tiểu liên

Bắn súng bằng nhiều tư thế và hóa trang tấn công vào điểm trọng yếu của đối phương là những kỹ năng tinh nhuệ của lực lượng đặc công Việt Nam.

Video: Đặc công Việt Nam tấn công mục tiêu bằng tiểu liên Micro Uzi:
Theo QPVN

Bình luận(0)