Vấn đề cha mẹ cần lưu ý về xâm hại tình dục trẻ em

(Kiến Thức) - Dưới đây là các vấn đề cha mẹ cần lưu ý về xâm hại tình dục trẻ em để từ đó có thể giáo dục cho trẻ những kiến thức cơ bản về giáo dục giới tính.

Video: Các vấn đề cha mẹ cần lưu ý về xâm hại tình dục trẻ em:
Nguồn video: H1.
Các vấn đề cha mẹ cần lưu ý về xâm hại tình dục trẻ em sẽ được đề cập trong video... Cha mẹ cũng cần chia sẻ cho con những cách mà con nên sử dụng để ứng phó đối với những kẻ có ý định thực hiện xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Vừa ly hôn, con trai tôi đã lọt bẫy gái trẻ?

Đức Chính (theo H1)

>> xem thêm

Bình luận(0)