Loại giấy siêu bảo mật khiến đạo chích bó tay

Các nhà khoa học tại Ba Lan đã phát minh ra một loại giấy không thể copy, không phân hủy và bảo mật thông tin một cách gần như tuyệt đối.
 

Video: Loại giấy siêu bảo mật khiến đạo chích bó tay:

Video: Fan cuồng màu xanh không thể không xem video này

Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)