Cái kết siêu hài trong Chôn nhời 4 phần 3 không xem hơi phí

(Kiến Thức) - Những tình tiết hài hước hấp dẫn tiếp theo trong phim hài Tết 2017 - Chôn nhời 4 phần 3 sẽ tiếp tục đến với độc giả ở dưới đây.

Video: Phim hài Tết 2017 - Chôn nhời 4 phần 3:
Nguồn video: YouTube/TLva.

Video: Đàn ông có tướng mạo này, 100 người thì 99 người sợ vợ

Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)