Quan điểm của nhà Phật về các hiện tượng ngoại cảm, vong nhập

Quan điểm của nhà Phật về các hiện tượng ngoại cảm, vong nhập

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TP HCM), phần lớn chúng sinh bao gồm con người sẽ tái sinh liền trong vài giây, vài phút đầu ngay sau khi tâm thức thoát ra khỏi cơ thể. Việc này là do nghiệp quyết định, không hẹn ước được.

Vì sao giàu là không thể quá ba đời?

Vì sao giàu là không thể quá ba đời?

Người xưa có câu: “Giàu không thể quá ba đời”. Vậy vì sao một gia đình có thể nghèo nhiều đời, nhưng lại thường không thể giàu có quá ba đời?

Đừng để ngộ nhận việc tu hành

Đừng để ngộ nhận việc tu hành

Có nhiều người nghèo vì mặc cảm mà không tiếp tục đi chùa, bởi họ không có tiền để ủng hộ các hoạt động của chùa.