Khám phá chùa Ấn Quang nổi tiếng Sài Gòn

Khám phá chùa Ấn Quang nổi tiếng Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hình thành từ năm 1948, chùa Ấn Quang có vai trò khá đặc biệt trong lịch sử Phật giáo miền Nam nói riêng và phật giáo Việt Nam thời hiện đại nói chung.