Chiếc nón quai thao của phụ nữ Việt

Chiếc nón quai thao của phụ nữ Việt

Chiếc nón quai thao đi kèm với áo tứ thân (áo mớ ba mớ bảy) là hai bộ phận quan trọng nhất trong di sản văn hoá y phục quan họ Kinh Bắc.