Kiểm nghiệm kem mắt DeAura nghi chứa chất cấm

Kiểm nghiệm kem mắt DeAura nghi chứa chất cấm

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược cho biết, đã yêu cầu Công ty DeAura lấy mẫu kiểm nghiệm loại kem mắt Eye Performer Gel Supérieure từng bị châu Âu thu hồi vì chứa chất bảo quản cấm.