Chuyện lạ: Làm đẹp bằng... tuyến mồ hôi

Chuyện lạ: Làm đẹp bằng... tuyến mồ hôi

Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, con người thường xuyên đổ mồ hôi. Tuy nhiên, mồ hôi đổ càng nhiều thì càng tốt, đó là điều ít mà mọi người ít biết.