Tăng thuế túi nilon hôm nay để tránh hậu họa trăm năm

Tăng thuế túi nilon hôm nay để tránh hậu họa trăm năm

Bộ Tài chính đang đề xuất tăng mức thuế đối với túi nilon trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường, trong đó thuế đối với túi nilon tăng từ 40.000 đồng/kg lên 200.000 đồng/kg.