Phát hoảng nguy cơ mất việc vì robot

Phát hoảng nguy cơ mất việc vì robot

Nhờ thực hiện tự động hóa bằng robot từ hơn chục năm trước, đến nay Công ty Gốm sứ Minh Long 1 đã giảm số lượng nhân công từ 400 xuống còn 20 người.