Nhổ rễ cây hương đặc biệt, nông dân thu 70 triệu/ha

Nhổ rễ cây hương đặc biệt, nông dân thu 70 triệu/ha

Vào dịp này, người dân Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) lại vào vụ hoạch đại trà rễ cây hương (còn gọi là cây hương bài). Loại cây đặc biệt toả mùi hương này đã đem lại cho bà con nông dân nguồn thu khá, khoảng 60 - 70 triệu đồng/ha.

Ảnh: Những đặc sản quý hiếm vùng cao

Ảnh: Những đặc sản quý hiếm vùng cao

Chợ phiên chỉ diễn ra 1 ngày nhưng các đặc sản được bày bán đều là những thứ từ tự nhiên như nấm ngọc cẩu, mú từn, hục hặc, chuột rừng, ong đất…