Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

HỎI: Xin được hỏi, Phật Thích Ca dạy vạn pháp vô thường. Vậy việc tồn tại một cõi Cực lạc vĩnh hằng có mâu thuẫn với lời dạy của Phật Thích Ca?

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sinh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.

Phật không thấy ai là kẻ thù

Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người vu oan hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ. 

Tìm hiểu về Vu Lan

Tìm hiểu về Vu Lan

Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm những chú sớ, trước thuật của lịch đại Tổ sư đã dày công biên soạn và đã được xếp vào Đại Tạng cũng như Tục Tạng Kinh.

Quy y một lần là đủ

Quy y một lần là đủ

HỎI: Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, nay tôi rất muốn tu học theo pháp môn của một vị thầy, vậy tôi quy y lại với vị thầy ấy được không?

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, đây là lộ trình tu tập căn bản, là hành trang tu tập cho Tỳ-kheo để vượt qua nội ma ngoại chướng, thành tựu giải thoát.

Tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần

Tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần

Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã thiết lập được mô hình tổ chức Phật giáo Nhất tông vào đời Trần, tức là “thời đại của một tông phái Phật giáo duy nhất” , với tôn chỉ hoạt động là thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động phục vụ cho Đạo pháp - Dân tộc.