Người đàn bà chỉ đáng giá về đêm...

Người đàn bà chỉ đáng giá về đêm...

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc kim đồng hồ đã điểm sang con số 12h đêm. Như Ngọc gạt nút nghe và nói vài lời nhỏ nhẹ: “Em sẽ đến, anh chờ em…”