Ê chề vì âm mưu đào mỏ gái già nhiều tiền

Ê chề vì âm mưu đào mỏ gái già nhiều tiền

Trong khi Phú cố tỏ cái dáng điệu khổ sở, nghèo túng để lấy thương cảm từ bạn gái để đào mỏ thì Hương lại nhếch mép cười. Cô đứng lên nói một câu khiến Phú tái mặt.