Phụ nữ ơi, trong hôn nhân xin đừng tỏ ra quá mạnh mẽ

 Phụ nữ ơi, trong hôn nhân xin đừng tỏ ra quá mạnh mẽ

Khi yêu, nếu tình yêu không làm bạn trở nên tốt hơn thì thật đáng tiếc, chứng tỏ bạn đã yêu sai người. Hãy nhớ, nếu người đó yêu bạn thật lòng, chắc chắn, anh ấy sẽ không bao giờ khiến bạn rơi nước mắt.