Đau khổ khi sống với chồng cuồng ghen

Đau khổ khi sống với chồng cuồng ghen

Cứ đi làm hay đi họp, anh ấy lại với theo một câu “Nhớ mang bao đi nhé!”, “ Hôm nay vào nhà nghỉ nào hay sao chồng gọi không dám nhấc máy?...”