Lời mẹ dặn ngày con lấy chồng

Lời mẹ dặn ngày con lấy chồng

Ngày con gái báo tin sẽ lấy chồng, mẹ đã dặn: "Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm! Đừng nên đòi hỏi người đàn ông mình phải yêu mình tuyệt đối".

Cấm tắm 3 năm vì tòm tem vợ người khác

Cấm tắm 3 năm vì tòm tem vợ người khác

Vợ mới mất chưa lâu, anh chồng lại phải lòng người đàn bà đó đã có chồng. Không có của để đền vạ nên già làng cấm anh ăn vụng này tắm trong vòng 3 năm.