Sợ lắm, kiếp phụ nữ “chung chồng”

 Sợ lắm, kiếp phụ nữ “chung chồng”

Trên đời này, cay đắng nhất với phụ nữ không phải yêu không được đáp lại mà là phải chịu kiếp "chung chồng" với một người đàn bà khác.