Crossover cao cấp Lexus NX 2018 có gì mới?

Crossover cao cấp Lexus NX 2018 có gì mới?

(Kiến Thức) - Mẫu crossover cao cấp hạng C Lexus NX 2018 vừa ra mắt chỉ được thay đổi nhẹ ở nội thất, nhưng có hệ thống treo cải tiến triệt để.