Hình ảnh lũ lụt càn quét khu vực Nam Á

Hình ảnh lũ lụt càn quét khu vực Nam Á

(Kiến Thức) - Ba ngày mưa không ngớt đã gây ra sạt lở đất và lũ lụt càn quét khu vực Nam Á gồm Ấn Độ, Nepal và Bangladesh, giết chết ít nhất 173 người.