Hoàng gia Nhật Bản đang "cạn kiệt" người trẻ

Hoàng gia Nhật Bản đang "cạn kiệt" người trẻ

Luật hoàng gia Nhật Bản quy định các công chúa phải rời bỏ tước vị khi kết hôn, Hoàng tử Hisahito đứng trước nguy cơ trở thành người trẻ tuổi cuối cùng còn lại trong hoàng tộc.