Bán đấu giá hồi ký của Nhật hoàng Hirohito

Bán đấu giá hồi ký của Nhật hoàng Hirohito

Hồi ký của Nhật Hoàng Hirohito hồi tưởng về Chiến tranh thế giới thứ 2 và bản sao duy nhất hiện có đã được Bonhams đưa ra bán đấu giá tại New York và thu về 275.000 USD.