Bất ngờ 2 triệu USD vàng trong ống nước thải

Bất ngờ 2 triệu USD vàng trong ống nước thải

Tại một vài nhà máy xử lý nước thải ở vùng Ticino, lượng vàng trong các đường ống cao đến mức đủ để có thể đúc lại thành vàng khối mang giá trị thông thường.

Ông Kim Jong-un cất nhắc "bạn gái cũ"

Ông Kim Jong-un cất nhắc "bạn gái cũ"

Cô Hyon Song-wol, người được cho là bạn gái cũ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuần này được cất nhắc vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động (WPK) cầm quyền Triều Tiên.