“Bắc Triều Tiên kiếm tiền từ đâu?”

“Bắc Triều Tiên kiếm tiền từ đâu?”

(Kiến Thức) - Trang nhất của báo Pháp La Croix đặt câu hỏi lớn “Bắc Triều Tiên kiếm tiền từ đâu?” để chi phí cho chương trình hạt nhân vô cùng tốn kém.

Người Kurd Iraq giáng đòn mạnh vào Mỹ

Người Kurd Iraq giáng đòn mạnh vào Mỹ

Cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd Iraq giáng đòn mạnh vào Mỹ, vì Washington đã “hao người, tốn của” nhiều năm để đảm bảo Iraq thống nhất.