IISS dự báo các nguy cơ toàn cầu năm 2018

IISS dự báo các nguy cơ toàn cầu năm 2018

Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) dự báo những vấn đề địa chính trị trong năm 2018 sẽ chủ yếu xoay quanh nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh thông tin.