Thước hình khó quên về nội chiến Mỹ

Thước hình khó quên về nội chiến Mỹ

(Kiến Thức) - Nội chiến Mỹ là cuộc giao tranh ác liệt giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía nam nước Mỹ, trong khoảng thời gian từ năm 1861 đến 1865.