Cảng Hải Phòng, tàu Liên Xô, bom Mỹ

Cảng Hải Phòng, tàu Liên Xô, bom Mỹ

(Kiến Thức) - Trong những năm Mỹ tiến hành không kích miền bắc Việt Nam, hàng tháng có tới 40 tàu Liên Xô đưa hàng hóa đến cảng Hải Phòng, Cẩm Phả và Hòn Gai.