Tìm lại sự sống nhờ một xác chết

Tìm lại sự sống nhờ một xác chết

Một cơn bão tập kích bất ngờ vì dự báo thời tiết quá muộn, mấy chục thuyền bị lật hoặc đắm, 15 vận động viên bỏ mạng - thảm họa thuyền buồm lớn nhất trong lịch sử Fastnet Race.