Loạt ảnh hiếm về Chiến tranh Việt Nam

Loạt ảnh hiếm về Chiến tranh Việt Nam

(Kiến Thức) - Loạt ảnh hiếm về Chiến tranh Việt Nam dưới đây do những người chiến thắng thực hiện và được phóng viên ảnh Doug Niven sưu tập.