Chùm ảnh tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia

Chùm ảnh tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia

(Kiến Thức) - Trong vòng 4 năm cầm quyền (1975-1979), Pol Pot và chế độ Khmer Đỏ đã tàn sát 3 triệu công dân Campuchia, tương đương với 25% dân số nước này.