Ngân Hàng Việt Nam

Những thông tin cập nhật về tình hình ngân hàng Việt Nam; Những chính sách ngân hàng đang gây sự quan tâm của dư luận; Thông tin nội bộ của ngân hàng Việt Nam.

Soi lợi nhuận, nợ xấu ngân hàng BIDV năm 2016

Soi lợi nhuận, nợ xấu ngân hàng BIDV năm 2016

(Kiến Thức) - Năm 2016, ngân hàng BIDV đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 7.507 tỷ đồng, giảm 1,76% so với 2015. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47% trên tổng dư nợ.