Ngao du 5 châu, 4 biển cùng Sun World

Ngao du 5 châu, 4 biển cùng Sun World

(Kiến Thức) - Từ 1/7 - 31/8/2017, thương hiệu vui chơi giải trí Sun World thuộc Tập đoàn Sun Group triển khai chương trình ưu đãi “Ngao du 5 châu, 4 biển cùng Sun World”.