Eurowindow xứng tầm thương hiệu cửa hàng đầu Việt nam

Eurowindow xứng tầm thương hiệu cửa hàng đầu Việt nam

(Kiến Thức) - Ra đời vào những năm đầu của thế kỷ XXI, khi ngành xây dựng Việt nam có sự chuyển mình mạnh mẽ về chất và lượng, Eurowindow ra đời với ý tưởng khởi nghiệp táo bạo khi đưa cửa nhựa uPVC tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu vào Việt Nam.