Thông điệp của Thủ tướng

Thông điệp của Thủ tướng

Thủy điện không an toàn: Không làm. Thủy điện tác động xấu tới môi trường: Không làm... Đó là những thông điệp rất rõ ràng mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra.