Tại sao hổ không ăn cỏ, bò không ăn thịt?

Điều gì quy định một loài động vật sẽ ăn cỏ hay ăn thịt? Loài ăn thịt có ăn cỏ được không? 

Hỏi: Một số loài động vật chuyên ăn thịt thì chúng có ăn cỏ không? - Trần Anh Luận (Đà Nẵng).
 
GS Đặng Huy Huỳnh, Hội Động vật học: Động vật ăn cỏ hay ăn thịt là do một loại men trong dạ dày quy định, có khoảng 20 loại men khác nhau. Trong hệ tiêu hóa của hổ, báo hay những loài chuyên ăn thịt có loại men proteinara và lipidara giúp thúc đẩy mạnh sự tiêu hóa của protein và mỡ trong thức ăn. 
Thế nhưng, hệ tiêu hóa của chúng lại không có men xenluloara để tiêu hóa xenlulo thực vật. Bởi thế mà chúng chỉ ăn thịt chứ không ăn cỏ. Còn với động vật chỉ ăn cỏ thì ngược lại, hệ tiêu hóa của chúng chỉ có men xenluloara mà không có hai loại men kia dẫn đến việc chúng chỉ ăn cỏ mà không ăn thịt.
PV (ghi)

Bình luận(0)