Nhiều đơn vị Quân đội Việt Nam nhận xe chở tăng

Hai xe chở tăng Maz-537 và một xe Kraz-255 đã được bàn giao cho các đơn vị tăng thiết giáp của các Quân khu 7, 9 và Quân đoàn 4.

Ngày 21/1, tại Xưởng X201, Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức bàn giao xe chở tăng cho Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân đoàn 4 theo Quyết định số 1911/QĐ-TM ngày 6/10/2014 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc cấp xe chở tăng cho các đơn vị.
Nhieu don vi Quan doi Viet Nam nhan xe cho tang
 Hai xe chở tăng Maz-537.
Số xe trên gồm 2 xe chở tăng Maz-537 và 1 xe Kraz-255 đã được Xưởng X201 thực hiện công tác bảo dưỡng; đồng bộ dụng cụ, trang thiết bị và kiểm tra đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi lễ, đại diện cục kỹ thuật Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân đoàn 4 cùng lãnh đạo Cục Kỹ thuật Binh chủng đã ký kết biên bản bàn giao xe.
Sau khi bàn giao, các xe trên sẽ được các đơn vị gồm: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) sử dụng trong việc vận chuyển các xe tăng, phương tiện phục vụ cho công tác huấn luyện và diễn tập.

Video: 7 tiện ích kì diệu thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

Theo báo Quân đội Nhân dân

Bình luận(0)