Tin mới vụ thảm án ở Tiền Giang

Tin mới vụ thảm án ở Tiền Giang

Theo kết quả khám nghiệm vụ thảm án ở Tiền Giang, nạn nhân Lương Văn Đấu bị đâm năm nhát, bà Nguyễn Thị Năm bị đâm ba nhát, thủng tim.