APEC lần đầu tuyên chiến với khủng bố

APEC lần đầu tuyên chiến với khủng bố

Các lãnh đạo tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.