Đi mua nhà, gặp "thánh nổ"

Đi mua nhà, gặp "thánh nổ"

Để “trôi hàng”, nhiều chủ nhà chung cư đã áp dụng các chiêu quảng cáo oái ăm khiến người mua nhà rơi vào mê trận.